Epinephelus bleekeri

Species: Epinephelus bleekeri

Common Name: Duskytail Grouper

Local Name: Guttwa

Information Source: Bahrain First National Report to the CBD (2006)