Calligonum polygonoides

Species: Calligonum polygonoides

Common Name: Red Lantern

Information Source: Bahrain First National Report to the CBD (2006)